l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00

     eko sola  erasmus logo web3 facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

logo1    logo2

logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Pogled v zbornico v letu 2020/21

Na tej strani je seznam učiteljev, ki poučujejo splošne in strokovno teoretične predmete ter strokovne module v šolskem letu 2020/2021. Poleg poimenskega seznama si lahko preberete tudi to katere predmete in module poučujejo.

 

Ime in Priimek

Predmet in modul

Zdenka BRUMEN KRALJ

slovenščina, razrednik 2.a razreda

Milena CAJZEK

biologija

Kristina DOLINAR PAULIČ

laboratorijsko delo v veterinarstvu, reja perutnine in čebelarstvo, vodja aktiva strokovnih modulov

Ines GOGER

matematika, vodja aktiva naravoslovje, razrednik 2.a PTI razreda

Andreja GRAČNER

angleščina, slovenščina, razrednik 3.e razreda

Simon GRAČNER

ekološke analize in monitoring, ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije, gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki, izbrane vsebine iz naravovarstva, oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, okrasne zelnate rastline, osnove podjetništva in prodaje, trajnostni razvoj, varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, vodenje v naravi, urejanje spletnih strani, vodja PUZ-a: program naravovarstveni tehnik in mehanik kmetijskih in delovnih strojev, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za program naravovarstveni tehnik, razrednik 4.a razreda

Natalija HORVAT

ekološke analize in monitoring, izbrane vsebine iz naravovarstva, matematika, razrednik 2.e razreda

Drago JAKOPIN

športna vzgoja, razrednik 1.d razreda

Darja JUVAN PASTIRK

anatomija in fiziologija domačih živali, izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije, veterinarska tehnologija, razrednik 3.c razreda

Barbara KAJBA MORI

biologija

Urška KASENBURGER

anatomija in fiziologija domačih živali, rejne živali, veterinarska tehnologija, razrednik 2.c razreda

Nina KLOBASA

izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali, organizatorka praktičnega pouka veterine, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za veterino, vodja PUZ-a: program veterinarski tehnik, koordinator EKOŠOLE, razrednik 4.b razreda

Anton KRAJNC

ravnatelj šole

Boštjan LAMPRET

športna vzgoja, razrednik 1.f razreda

Branka MALINGER

oskrba živali, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali

Tanja MATJAŠIČ

angleščina, nemščina, razrednik 2.d razreda

Uroš MIKOLIČ

anatomija in fiziologija domačih živali, dobrobit živali, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali, razrednik 4.d razreda

Lea OBLAK

kemija, razrednik 1.c razreda

Klementina PERKO

informatika, etologija, skrbnik e-dnevnika, administrator spletne učilnice, razrednik 3.a razreda

Vesna PIRNAT

higiena živil, veterinarska tehnologija, koordinator EKOŠOLE

Samo PODBREŽNIK

umetnost (glasba), pevski zbor

dr. Andrej PODJAVORŠEK

ekološka pridelava rastlin, ekološko kmetovanje, izbrane vsebine iz kmetijstva, naprava trajnega nasada, podjetništvo in trženje, pridelava in predelava grozdja, pridelava sadja, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, vodenje del na  kmetijskem gospodarstvu

Nataša PUKŠIČ

nemščina, sociologija, razrednik 2.b razreda

Andreja RAJH

kemija

Srečko REHER

slovenščina

Mojca REP

laborant

Jasmina ROČENOVIČ

etologija, kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo (živinoreja), prodaja in svetovanje v kmetijstvu, reja živali, zootehnika, razrednik 4.c razreda

Monika RUBIN BRAČKO

slovenščina, vodja aktiva družboslovja, razrednik 3.b razreda

Nives SANTIN REGVAT

slovenščina, zgodovina

Helena SLIVNJAK RAMUTA

izbrane vsebine iz naravovarstva, krajinarstvo, osnove hortikulture, osnove podjetništva in prodaje, poslovno komuniciranje, pridelava gob in zelišč, pridelava poljščin, pridobivanje bioplina in biodeasla, priprava in izdelava aranžerskega materiala, varstvo naravnih vrednot,  vodja PUZ-a: program cvetličar, vodja interesnih dejavnosti, razrednik 1.a razreda

Anton ŠTERN

diagnostika pogonskih in delovnih strojev, popravila električnih in elektronskih naprav, popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav, popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav

Rok ŠTIBLER

dobrobit živali

Nina ŠULIN

likovna umetnost

Romana ŠUMAN

matematika, fizika, tajnik PM in ZI, razrednik 1.b razreda

Petra TISNIKAR

matematika

Erna TRAMŠEK/Tomaž KOLARIČ

veterinarska tehnologija

Tomaž TRAMŠEK

športna vzgoja

Bernard VOGRINC

varilstvo in kovaštvo

Bogdana VRATANAR

družboslovje, geografija, razrednik 1. aPTI razreda

Damjana VRBNJAK

informatika in poslovno komuniciranje, kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo, popravila mehanskih sklopov in naprav, upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem

Jolanda ZIHERL SAJKO

angleščina, razrednik 3.d razreda

Jelena ZURC CIZELJ

poslovno komuniciranje, veterinarska tehnologija