l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00

     eko sola  erasmus logo web3 facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Pogled v zbornico v letu 2018/19

Na tej strani je seznam učiteljev, ki poučujejo splošne in strokovno teoretične predmete ter strokovne module v šolskem letu 2018/2019. Poleg poimenskega seznama si lahko preberete tudi to katere predmete in module poučujejo.

Ime in Priimek

Predmet in modul

Zdenka BRUMEN KRALJ

slovenščina, razrednik 2.a PTI razreda

Milena CAJZEK

biologija

Božidar DAMJAN

umetnost (likovna), fizika, osnove poslovnega komuniciranja

Kristina DOLINAR PAULIČ

laboratorijsko delo v veterinarstvu, reja perutnine in čebelarstvo, priprava na maturo (4. predmet), vodja aktiva strokovnih modulov

Ines GOGER

matematika, vodja aktiva naravoslovje, razrednik 3.e razreda

Andreja GRAČNER

angleščina, slovenščina, razrednik 1.e razreda

Simon GRAČNER

okrasne zelnate rastline, trajnostni razvoj, gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki, oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, ekološke analize in monitoring, ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije, izbrane vsebine iz naravovarstva, osnove podjetništva in prodaja, upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem, varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, vodenje v naravi, urejanje spletnih strani, vodja PUZ-a: program naravovarstveni tehnik in mehanik kmetijskih in delovnih strojev, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za program naravovarstveni tehnik, razrednik 2.a razreda

Natalija HORVAT

matematika, ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije, ekološke analize in monitoring, izbrane vsebine iz naravovarstva

Drago JAKOPIN

športna vzgoja, razrednik 1.a PTI razreda

Darja JUVAN PASTIRK

anatomija in fiziologija domačih živali, izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali, razrednik 1.c razreda

Barbara KAJBA MORI

biologija

Urška KASENBURGER

anatomija in fiziologija domačih živali, rejne živali, veterinarska tehnologija, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali, priprava na maturo (4. predmet), razrednik 4.d razreda

Nina KLOBASA

anatomija in fiziologija domačih živali, izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije, veterinarska tehnologija, organizatorka praktičnega pouka veterine, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za veterino, vodja PUZ-a: program veterinarski tehnik, koordinator EKOŠOLE, razrednik 2.b razreda

Anton KRAJNC

ravnatelj šole

Boštjan LAMPRET

športna vzgoja, razrednik 3.c razreda

Branka MALINGER

oskrba živali, priprava na maturo (4. predmet)

Tanja MATJAŠIČ

angleščina, nemščina, razrednik 3.f razreda

Uroš MIKOLIČ

anatomija in fiziologija domačih živali, dobrobit živali, priprava na maturo (4. predmet), razrednik 2.d razreda

Lea OBLAK kemija, razrednik 3.d razreda
Klementina PERKO informatika, etologija, učbeniški sklad, skrbnik e-dnevnika, administrator spletne učilnice, razrednik 1.a razreda

Vesna PIRNAT

higiena živil, veterinarska tehnologija, priprava na maturo (4. predmet), koordinator EKOŠOLE, razrednik 4.c razreda
Samo PODBREŽNIK umetnost (glasba), pevski zbor

dr. Andrej PODJAVORŠEK

ekološko kmetovanje, izbrane vsebine iz kmetijstva, naprava trajnega nasada, podjetništvo in trženje, pridelava in predelava grozdja, pridelava sadja, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, ekološka pridelava, vodenje del na  kmetijskem gospodarstvu

Nataša PUKŠIČ

nemščina, sociologija, razrednik 4.b razreda

Andreja RAJH kemija
Srečko REHER

slovenščina

Mojca REP

laborant

Jasmina ROČENOVIČ

etologija, živinoreja, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, reja živali, zootehnika, razrednik 2.c razreda

Monika RUBIN BRAČKO slovenščina, vodja aktiva družboslovja, razrednik 1.b razreda
Nives SANTIN REGVAT slovenščina, zgodovina

Helena SLIVNJAK RAMUTA
poslovno komuniciranje, izbrane vsebine iz naravovarstva, krajinarstvo, osnove hortikulture, osnove podjetništva in prodaja, pridelava gob in zelišč,  pridelava krme, pridelava poljščin, pridobivanje biodiesla, Priprava in izdelava aranžerskega materiala, varstvo naravnih vrednot,  vodja PUZ-a: program cvetličar, vodja interesnih dejavnosti, razrednik 3.a razreda

Anton ŠTERN

diagnostika pogonskih in delovnih strojev, elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih, popravila električnih in elektronskih naprav, popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav, popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav, upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom

Romana ŠUMAN

matematika, tajnik PM in ZI, razrednik 3.b razreda

Petra TISNIKAR matematika
Erna TRAMŠEK veterinarska tehnologija, priprava na maturo (4. predmet)

Tomaž TRAMŠEK

športna vzgoja, razrednik 4.a razreda

Bernard VOGRINC naravoslovje, varilstvo in kovaštvo
Bogdana VRATANAR družboslovje, geografija, knjižnica, razrednik 2.e razreda
Damjana VRBNJAK naravoslovje, montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu, popravila mehanskih sklopov in naprav, vzdrževanje pnevmatik
Jolanda ZIHERL SAJKO angleščina, razrednik 1.d razreda
Jelena ZURC CIZELJ dobrobit živali, veterinarska tehnologija